Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự – Luật Kết Nối

Trong quan hệ dân sự, pháp luật luôn tôn trọng thỏa thuận và sự tự nguyện của các bên đương sự. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

Sau thời hạn này, người được thi hành án được quyền yêu cầu thi hành án. Dưới đây, Luật Kết Nối xin cung cấp tới Qúy đọc giả mẫu đơn yêu cầu thi hành án theo Thông tư Số: 01/2016/TT-BTP như sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

Kính gửi:  Cục/Chi cụcThi hành án dân sự………………………………………….

Họ và tên người yêu cầu thi hành án:………………………địa chỉ: …………………………….

Họ và tên người được thi hành án :………………………….địa chỉ:………………………………

Họ và tên người phải thi hành án : ……………………………địa chỉ:………………………………

1. Nội dung yêu cầu thi hành án dân sự : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

3. các tài liệu kèm theo 

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của …………………………

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

– Tài liệu có liên quan khác …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………Ngày…….tháng……năm 20……..

                                                                                                      

                                                                                                                         Người yêu cầu thi hành

                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về mẫu đơn yêu cầu thi hành án.  Các vướng mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác Qúy khách vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư Kết Nối để được chúng tôi giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

>> Link download đơn: 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay