Doanh nghiệp thành lập mới được miễn thuế môn bài

Ngày  24/2020/NĐ-CP Chính phủ ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định 139/2016/NĐ_CP về lệ phí môn bài thì có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 thì có thêm các đối tượng được miễn lệ phí môn bài như sau:

1. Tổ chức thành lập mới:

Miễn lệ phí môn bài từ 01/01 đến 31/12 đối với các tổ chức thành lập mới như sau:

  • Hộ gia đình/ cá nhân/ nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì cũng được miễn lệ phí môn bài

2.Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Theo quy định tại điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời gian 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.  Đến năm thứ 4 thì thời hạn 03 năm kết thúc vào 06 tháng đầu năm thì doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài cả năm, trường hợp thời hạn kết thúc vào 06 tháng cuối năm thì doanh nghiệp nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Hộ gia đình , cá nhân, nhóm sản xuất kinh doanh đã giải thể mà trở lại kinh doanh trong vòng 06 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài cả năm và trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

3. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Điều  này có nghĩa là không áp dụng cho các cơ sở giáo dục tư thục

4. Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động trong năm dương lịch với điều kiện phải có văn bản tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi tới cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí môn bài ( 30/01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Miễn thuế môn bài năm đầu tiên cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp

6. Quỹ tín dụng nhân dân

Đối tượng miễn lệ phí môn bài cuối cùng trong nghị định này là quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.”

=>Nghị định 22/2020 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 vì vậy các doanh nghiệp thành lập từ 01/01/2020 đến 24/02/2020 thì  vẫn phải nộp lệ phí môn bài cả năm còn các doanh nghiệp thành lập từ 25/02/2020 trở đi sẽ được miễn lệ phí môn bài năm đầu

Để biết các thông tin về mức lệ phí môn bài cho doanh nghiệp hiện tại các bạn có thể tham khảo bài viết: Mức phạt chậm nộp tờ khai và lệ phí môn bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay