Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp

Dịch Covid 19 ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Vì vậy để chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

I.Đối tượng được áp dụng:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các nghành nghề sau:

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;
 • Sản xuất chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và sản xuất các sản phẩm liên quan, chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre nứa ( trừ giường tủ, bàn ghế), sản phẩm từ rơm rạ, và vật liệu tết bện, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic, sản xuất từ sản phẩm khoáng, phi kim loại khác, sản xuất kim loại, gia công cơ khí và tráng phủ kim loại, sản xuất sản phẩm điện tử; máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất ô tô và các động cơ khác, sản xuất giường, tủ, bàn ghế.
 • Xây dựng

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các nghành nghề sau:

 • Vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động kinh doanh bất động sản.
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm, hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Hoạt động sáng tác , nghệ thuật và giải trí, hoạt động của thư viện, lưu trữ , bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động chiếu phim.
 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển sản phẩm cơ khí trọng yếu.
 2. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14 và nghị định 39/2018/ NĐ- CP
 3. Tổ chức tín dụng , chi nhánhngân hàng nước ngoài thực hiện giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân  chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

II. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

1. Đối với thuế giá trị gia tăng ( trừ thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu)

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3,4,,5,6 năm 2020 ( đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ thuế quý 1, 2 năm 2020 ( đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý)
 • Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng được gia hạn như sau:

-Đối với hộ gia đình, cá nhân thì thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng chậm nhất là ngày 31/12/2020.

2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

-Gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và 2 ở kỳ tính thuế  năm 2020. Thời hạn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 05 tháng  kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

– Trường hợp các Doanh nghiệp đã nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 thì được điều chỉnh gia hạn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho số thuế phải nộp  của các loại thuế khác.

– Doanh nghiệp , tổ chức có chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan quản lý thuế nếu hoạt động sản xuất trong các nghành nghề thuộc đối tượng gia hạn thuế thì cũng được gia hạn thuế.

– Đối với hộ gia đình, cá nhân thì thời hạn gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là 31/12/2020.

3. Đối với tiền thuê đất:

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất của kỳ đầu năm 2020 thời hạn là 05 tháng kể từ ngày 31/05/2020.

III. Trình tự thủ tục:

Người nộp thuế nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất tới cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Cách thức nộp: Có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý hoặc nộp điện tử

Thời hạn nộp chậm nhất là 30/07/2020, sau thời gian này thì người nộp thuế sẽ không được gia hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay