Điều kiện thành lập doanh nghiệp Kiểm toán

1.  Điều kiện thành lập doanh nghiệp Kiểm toán

STTĐiều kiệnNội dung

Căn cứ pháp lý

1Loại hình doanh nghiệp

·Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

·Công ty hợp danh;

·Doanh nghiệp tư nhân.

·Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Khoản 1- Điều 20 – Luật kiểm toán 2011
2Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên·Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

· Có ít nhất 02 (hai) thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty và không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên;

· Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là kiểm toán viên hành nghề;

Từ ngày 01/01/2015, vốn pháp định là 05 tỷ đồng;

Tỷ lệ vốn góp của tổ chức là tối đa 35%. Trường hợp nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số tỷ lệ góp vốn tối đa 35%.

Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào Hội đồng thành viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn.

Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

Khoản 1 – Điều 21 – Luật kiểm toán 2011
3Công ty hợp danha) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

 

b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

c) Người đại diện theo pháp luật, GĐ hoặc TGĐ của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

Khoản 2 – Điều 21 – Luật kiểm toán 2011
4Doanh nghiệp tư nhâna) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là GĐ.

Khoản 3 – Điều 21 – Luật kiểm toán 2011
5Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nama) Được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

b) Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có GĐ hoặc TGĐ chi nhánh;

c) GĐ hoặc TGĐ chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

d) Phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

đ) Phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

 

2.  Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kiểm toán

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp kiểm toán gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Danh sách các thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH) / thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) đã được ký tên đầy đủ.
 • Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp / công ty
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với công ty TNHH)
 • Bản sao công chứng 5 chứng chỉ hành nghề kiểm toán
 • Bản sao công chứng CMND hoặc CCCD hoặc Passport còn hiệu lực của thành viên là cá nhân.
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức.

* Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Thủ tục và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo mẫu quy định tại Thông tư 203/2012/TT-BTC
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.
 • Hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian của các kiểm toán viên hành nghề theo mẫu quy định tại Thông tư 203/2012/TT-BTC
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty TNHH, công ty hợp danh.
 • Bản sao Điều lệ công ty.
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh theo mẫu
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải có văn bản xác nhận về vốn.

* Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài chính

Luật Kết Nối cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan và dịch vụ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán trọn gói trên địa bàn Hà Nội . Qúy khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Luật Kết Nối qua Email hoặc hotline để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân Trọng !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay