VẪN SẼ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT TRỒNG LÚA KỂ CẢ KHÔNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Một điểm mới đáng chú ý đã được ghi nhận trong Luật Đất đai số 31/2024/QH15 là cho phép người không sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp, vẫn sẽ được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa từ ngày 01/01/2025. Mặc dù trước đây tại Luật Đất đai 2013 tại khoản 3 Điều 191 là không cho phép hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Điều này là do tại khoản 8, Điều 45 Luật Đất đai 2024 đã không còn ghi nhận trường hợp trường hợp mà luật cũ đã quy định. Như vậy, từ ngày 01/01/2025, chúng ta vẫn có thể được phép nhận chuyển nhượng, tặng, cho đất trồng lúa dù không trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Các trường hợp người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức ( trên 03 ha đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; trên 02 ha đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ) thì phải:

  • Thành lập tổ chức kinh tế;
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án sử dụng đất trồng lúa
  • Ngoài ra tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cũng phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận. Phương án đó phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

+/ Địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng đất;

+/ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh nông nghiệp

+/ Vốn đầu tư;

+/Thời hạn sử dụng đất

+/ Tiến độ sử dụng đất.

( Căn cứ theo Điều 45 Luật Đất đai năm 2024)

Trên đây là cập nhật một số thông tin liên quan đến việc được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa kể cả không sản xuất nông nghiệp. Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ hotline: 0902199090- 0982068560 ! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay