TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CÁC NGÀNH NĂM 2024

1/ Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục thuế:

Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024 tại Quyết định 246/ QĐ-BTC ngày 07/02/2024 đã được phê duyệt bởi Bộ Tài chính với chỉ tiêu tổng cộng là 961, cụ thể:

+/ Cơ quan Tổng cục Thuế: 40 chỉ tiêu
+/ Đối với 62 Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ( trừ Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế): 921 chỉ tiêu

  • Có 7 vị trí việc làm theo ngạch công chức tuyển dụng gồm:

+/ 111 chỉ tiêu chuyên viên ( làm chuyên môn nghiệp vụ, mã ngạch 01.003) trong đó:

  • Ngành/ Chuyên ngành Luật: 14 chỉ tiêu.
  • Ngành/ Chuyên ngành Kinh tế: 97 chỉ tiêu.

+/ 67 chỉ tiêu chuyên viên ( làm công nghệ thông tin, mã ngạch 01.003)

+/ 14 chỉ tiêu chuyên viên (làm công tác Đảng; mã ngạch 01.003)

+/ 718 chỉ tiêu Kiểm tra viên thuế (mã ngạch: 06.038)

+/ 02 chỉ tiêu Kiểm tra viên Trung cấp thuế (mã ngạch: 06.039)

+/ 31 chỉ tiêu Văn thư viên (mã ngạch: 02.007)

+/ 18 chỉ tiêu Văn thư viên Trung cấp (mã ngạch: 02.008)

Lưu ý: Địa điểm do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định. Thời gian dự kiến được tổ chức vào Quý I năm 2024.

2/Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước:

-Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024 đã được ban hành bởi Bộ Tài chính tại Quyết định 262/ QĐ- BTC tổng có 601 chỉ tiêu, cụ thể:

+/ 13 chỉ tiêu với 01 đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước ( Cục Công nghệ thông tin)

+/ 588 chỉ tiêu đối với 53 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.

Ngoài ra còn có các vị trí trong ngạch công chức tuyển dụng cho 4 vị trí gốm có:

+/ 211 chỉ tiêu Chuyên viên (nghiệp vụ; mã ngạch 01.003)

+/ 36 chỉ tiêu Chuyên viên (tin học; mã ngạch 01.003)

+/ 03 chỉ tiêu Văn thư viên (mã ngạch: 02.007)

+/ 351 chỉ tiêu Kế toán viên (mã ngạch: 06.031)

Địa điểm thi tuyển dự kiến sẽ do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định. Thời gian tổ chức dự kiến ban đầu từ cuối quý I đến đầu quý II năm 2024.

Trên đây là tổng hợp các kế hoạch tuyển dụng công chức các ngành năm 2024 mà chúng tôi đã cập nhật. Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ hotline: 0902199090- 0982068560 ! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay