TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Người khuyết tật là đối tượng yếu thế, rất dễ tổn thương mà cần có sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Trong việc bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật không thể không nhắc đến vai trò của Nhà nước. Nhà nước luôn có chính sách chăm lo cho người khuyết tật trong phạm vi khả năng của mình. Trong các hoạt động vì quyền lợi của người khuyết tật có thể kể đến là bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật trong đó có trợ cấp xã hội hàng tháng.

 1. Đối tượng người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Đối tượng là người khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội là người khuyết tật đặc biệt nặng mà không được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và người khuyết tật nặng. Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Người khuyết tật năm 2010. Hiện tại mới chỉ có hai nhóm người khuyết tật trên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, mong rằng tương lai sẽ có chính sách trợ cấp mở rộng hơn cho các nhóm người khuyết tật khác nữa.

 1. Mức trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

Mức trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật có thể có sự khác nhau giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tùy vào điều kiện kinh tế xã hội mỗi địa phương. Tuy nhiên mức trợ cấp hàng tháng tối thiểu như sau:

 • 720.000 VNĐ/tháng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng;
 • 900.000 VNĐ/tháng đối với trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng và người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng;
 • 540.000 VNĐ/tháng đối với người khuyết tật nặng
 • 720.000 VNĐ/tháng đối với trẻ em khuyết tật nặng hoặc và người cao tuổi khuyết tật nặng.

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 1. Hồ sơ, thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định 20/2021/NĐ-CP chỉ bao gồm Tờ khai theo mẫu số 1đ Nghị định này (trình bày ở phần sau).

Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội như sau:

 • Đối tượng, người giám hộ của đối tượng gửi hồ sơ đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình các giấy tờ sau: Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc xác nhận của công an xã, phường, thị trấn; Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; Giấy xác nhận khuyết tật.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc xem xét, quyết định việc xét duyệt, thực hiện việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 02 ngày làm việc. Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xem xét, kết luận, công khai nội dung khiếu nại.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được xét duyệt và không có khiếu nại, Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ UBND cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • rong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.
 1. Khiếu nại về trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật

Trường hợp người khuyết tật, người giám hộ của người khuyết tật cho rằng cơ quan hành chính nhà nước có quyết định, hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháop của mình trong việc trợ cấp xã hội hàng tháng thì có thể thực hiện khiếu nại theo thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011. Các trường hợp khiếu nại có thể là cơ quan nhà nước chậm giải quyết, không chấp nhận đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật, quyết định mức trợ cấp thấp hơn quy định… Mẫu đơn khiếu nại được trình bày ở phần sau.

Trường hợp không chấp nhận quyết định của cơ quan nào thì người khiếu nại gửi đơn khiếu nại lần đầu đến cơ quan đó.

      Mẫu tờ khai hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội: xem tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay