TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NĂM 2024 CÓ TĂNG KHÔNG?

Từ ngày 01/07/2024, tiền lương trung bình của công chức, viên chức khi cải cách tiền lương sẽ cao hơn so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương. Điều này đã được Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và chúng tôi sẽ đề cập sau đây.

1/ Tiền lương của công chức, viên chức sẽ tăng khoảng bao nhiêu phần trăm?

  • Nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/ tháng).
  • Cụ thể, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay. Và chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1- 2,34- 10 lên đến 1- 2,68-12. Theo đó mức lương thấp nhất của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.
  • Mức khởi điểm thuộc mức lương trung bình của công chức, viên chức có trình độ đại học là hơn 4,2 triệu đồng/ tháng.
  • Hiện nay, lương khu vực doanh nghiệp chia làm 4 vùng:

+/ Vùng 1: 4,68 triệu đồng/ tháng

+/ Vùng 2: 4,16 triệu đồng/ tháng

+/ Vùng 3: 3,64 triệu đồng/ tháng

+ Vùng 4: 3,25 triệu đồng/ tháng

  • Mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn 3,9 triệu đồng.
  • Theo đó , trong các phiên thảo luận tại Quốc Hội vừa qua, nhiều đại biểu đề nhị tăng lương tối thiểu vùng đồng thời với lộ trình thực hiện cải cách tiền lương từ 01/07/2024. Vì vậy, nếu lương tối thiểu vùng tăng thù mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 triệu đồng hiện nay.
  • Mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay. Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương ( trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

2/ Chính phủ đã chi bao nhiêu cho cải cách tiền lương?

  • Ngân sách nhà nước năm 2024 đã bố trí 562 nghìn tỷ đồng để đảm bảo thực hiện đủ cải cách đồng bộ chính sách tiền lương từ ngày 01/07/2024 theo Nghị quyết số 27/2018 của Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
  • Trong giai đoạn năm 2024-2026, Chính phủ thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến tổng nhu cầu phí tăng thêm từ ngân sách là hơn 499 nghìn tỷ đồng ( bao gồm 470 nghìn tỷ đồng để cải cách tiền lương; 11,1, nghìn tỷ đồng để điều chỉnh lương hưu; 18 nghìn tỷ để trợ cấp ưu đãi người có công). Từ năm 2025, mức lương sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/ năm.

Lưu ý: Hiện nay có 134. 284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ( có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 lần đến 2,43). Con số này chiếm khoảng 6,78% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của cả nước. Và trong Nghị quyết 27 sắp tới đây, chúng ta sẽ bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù. Khi được bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù, họ sẽ hưởng tiền lương mới ( kể cả phụ cấp) có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương. Vì vậy, để đảm bảo chế độ cho họ, Bộ Nội vụ tính toán để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bảo lưu mức lương và thu nhập đặc thù hiện hưởng.

Trên đây là một số thông tin về tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2024. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ tới hotline: 0902199090- 0982068560! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay