CÓ 3 CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC MÀ GIÁO VIÊN ĐÁNG LƯU Ý TRONG NĂM 2024

1/ Giáo viên có đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở không nếu không có sáng kiến?

Từ ngày 01/01/2024, giáo viên không còn bắt buộc phải có sáng kiến mà có thể thay bằng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đề tài khoa học thì vẫn sẽ nhận được danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Cụ thể, điều này đã được quy định tại Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 nhắc tới điều kiện đạt tiêu chuẩn danh hiệu “ Lao động tiên tiến” gồm có: hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua. Ngoài ra, còn có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận. Trong khi đó, trước đây, nếu giáo viên muốn đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở thì giáo viên bắt buộc phải có sáng kiến là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận…

2/Từ ngày 01/07/2024, giáo viên có được tăng lương không?

  • Công chức, viên chức nói chung và giáo viên nói riêng tăng khoảng 30% mức lương trung bình. ( Căn cứ Cổng thông tin điện tử Chính phủ) , cụ thể, hệ số lương khởi điểm của đa số công chức, viên chức sẽ tăng từ 2,34 lên 2,68. Hệ số lương tối đa của công chức, viên chức cũng được tăng từ 10,0 lên 12,0.
  • Ngoài lương cơ bản nêu trên thì công chức, viên chức cũng có thêm 30% tổng quỹ lương dành cho các loại phụ cấp ( có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Suy ra, nếu tính trung bình tiền lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức có thể tăng đến hơn 32% so với thu nhập bình quân của người làm công hưởng lương từ ngày 01/07/2024.

Từ năm 2025, mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/ năm để bù trượt giá do Chính phủ điều chỉnh. Chính sách tăng lương này sẽ được thực hiện cho đến khi mức lương thấp nhất của khu vực công bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp. Như vậy, mức lương của giáo viên có thể sẽ cao hơn so với mặt bằng công chức và viên chức khác khi thực hiện cải cách tiền lương.

  • Việc giáo viên được tăng tiền lương tương ứng với yêu cầu và vị trí công việc sẽ do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp có thẩm quyền đảm bảo mặt bằng tiền lương chung và thể hiện ưu đãi đối với ngành này.

3/ Giáo viên trình độ cao đẳng có thể được tuyển dụng thêm hay không?

Sắp tới Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cho phép tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng để dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng trình tự, thủ tục quy định; trình Chính phủ trong Quý I/ 2024. Điều này là do tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 361/ VPCP- KGVX  có đề cập đến việc xây dựng Nghị quyết nêu trên để tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng để dạy các môn học mới, mặc dù các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều yêu cầu giáo viên phải có bằng cử nhân.

Trong Nghị quyết mới này, nhà tuyển dụng sẽ được cho phép nhận các giáo viên có trình độ cao đẳng để dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều đó sẽ tạo giải pháp lấp đi khoảng trống giáo viên tại các cơ sở giáo dục công.

Các thông tin được đề cập phía trên là những điểm đáng chú ý trong năm tới để những giáo viên hay viên chức, công chức làm trong ngành giáo dục đề có thể nắm bắt. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ tới hotline: 0902199090- 0982068560! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay