Thay đổi loại hình doanh nghiệp thì mã số doanh nghiệp có thay đổi không?

Câu hỏi: Chào Luật sư! Công ty  tôi hiện nay là công ty TNHH (1tv), chúng tôi đang có nhu cầu thay đổi loại hình doanh nghiệp lên TNHH (2tv), tôi muốn hỏi Luật sư về việc sau khi thay đổi sang thành TNHH (2tv) thì mã số doanh nghiệp của công ty tôi có bị thay đổi không? Cảm ơn Luật sư.

Trả Lời: Văn phòng luật sư Kết Nối xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ mục 1 điều 8 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.”

theo đó mỗi doanh nghiêp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp, mã số này theo doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Mã số này chỉ hết hiệu lúc khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

tư vấn thành lập doanh nghiệp

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 3 của thông tư 80/2012/BTC:

“a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.

Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.

Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp.”

Theo đó doanh nghiệp chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động. Cũng theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì mã số doanh nghiệp cũng chính là mã số thuế doanh nghiệp.

Do đó khi công ty bạn thay đổi loại hình doanh nghiệp thì mã số doanh nghiệp sẽ được giữ nguyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay