MẪU HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ MỚI NHẤT ( update 2019)

Hợp đồng mượn nhà là một trong những loại hợp đồng thông dụng và phổ biến. Cũng như mọi loại hợp đồng dân sự khác, hợp đồng mượn nhà là sự thỏa thuận của các đương sự. Các thỏa thuận này được pháp luật công nhận nếu như thỏa thuận đó không trái với các quy định của pháp luật. Để đảm bảo hợp đồng mượn nhà không trái luật và đầy đủ các nội dung cần thiết, Luật Kết Nối xin giới thiệu 1 mẫu hợp đồng phổ biến để đọc giả tham khảo như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–***———–

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ

 – Căn cứ bộ luật Dân sự năm 2015;

 – Căn cứ khả năng, nhu cầu của các bên

  Hôm nay,  ngày … tháng …. năm 201…

Tại địa điểm: ………………………………………………………….

1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ ( Gọi tắt là bên A)

–      ………………………………………………………………………..

–     Đại diện (Nếu là hộ gia đình hoặc tổ chức):…………………………..

–     CMND số (Nếu là cá nhân)/ Mã số thuế (Nếu là tổ chức):……………

–     Địa chỉ:………………………………………………………………….

2. BÊN MƯỢN ( Gọi tắt là bên B) 

–      ………………………………………………………………………..

–     Đại diện (Nếu là hộ gia đình hoặc tổ chức):…………………………..

–     CMND số (Nếu là cá nhân)/ Mã số thuế (Nếu là tổ chức):……………

–     Địa chỉ:………………………………………………………………….

Hai bên đã cùng nhau bàn bạc và đi đến thống nhất một số điều khoản sau:

Điều 1: Bên A có nhu cầu cho mượn nhà tại địa chỉ: ………………………

……………………………………………………………………………., nên cho bên B mượn để sử dụng vào mục đích làm trụ sở kinh doanh trong thời gian là ………… năm kể từ ngày … tháng … năm 201…

Điều 2: Bên A sẽ giao quyền sử dụng căn hộ nêu tại điều 1.

Bên A sẽ được toàn quyền sử dụng nhà , với mục đích đã được điều 1 hợp đồng này.

Điều 3: Các chi phí liên quan tới việc sử dụng căn nhà …………………..

……………………………………………………………………………. Bên mượn phải thanh toán tất cả các khoản tiền phí dịch vụ trong quá trình sử dụng ngôi nhà như: tiền điện, internet, nước….

Điều 4: Bên B có trách nhiệm đăng ký kinh doanh và bán đúng mặt hàng đã đăng ký, nộp thuế kinh doanh theo luật định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Điều 5: Sau khi kết thúc hợp đồng mượn nhà, nếu bên B có nhu cầu muốn mượn để sử dụng tiếp thì sẽ được bên B tạo điều kiện cho mượn tiếp.

Điều 6: Bên B không được phép cơi nới sửa chữa nhà khi chưa có sự nhất trí của bên A. Khi hết hạn hợp đồng bên B phải bàn giao lại nhà tại địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điều 7: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trên, khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thì cùng nhau bàn bạc tìm hướng giải quyết.

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng:

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày …/…/201… đến ngày …/…/201…

Hợp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản

                                ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trên đây là nội dung Mẫu Hợp đồng mượn nhà . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Văn phòng Luật sư Kết Nối để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

>> Linh dowload mẫu hợp đồng  tại đây : 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay