Mẫu đơn xin đơn phương ly hôn mới nhất

Khi đời sống hôn nhân của vợ chồng trở nên trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì ly hôn được xem là phương án cuối cùng.

 Chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn xin ly hôn hi vọng hữu ích với Qúy đọc giả sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng về hôn nhân của mình dưới đây 

➡️Tham khảo bài viết : Dịch vụ ly hôn trọn gói uy tín

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                     (1), ngày …… tháng …. năm 2019

 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN(2)

Tôi tên : …………………………….. năm sinh :…………………………………………..

CMND (Hộ chiếu) số:………………..ngày và nơi cấp :………………………………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………………………………………….

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :…………………năm sinh :………………………..

CMND (Hộ chiếu) số: ………………:ngày và nơi cấp:……………………………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)…………………………………………………………………………

1. Nội dung đơn xin ly hôn(3)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.

2. Về con chung(4):

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về tài sản chung(5)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Về nợ chung vợ chồng(6)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                                           Người làm đơn

                                                                                          (Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

(1) Nơi viết đơn

(2) Thẩm quyền của Tòa án giải quyết ly hôn: Bạn có thể nộp đơn đến Tòa án cấp huyện mà nơi bạn và chồng bạn đăng ký kết hôn và đăng ký hộ khẩu thương trú để giải quyết việc ly hôn đơn phương.

(3) Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu? Có con chung, tài sản chung, nợ chung hay không? Đặc biệt, ở phần này người viết đơn cần ghi gõ những căn cứ cho rằng đời sống hôn nhân của vợ chồng trở nên trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt  .

(4)Phần con chung: Nếu  vợ chồng đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, hiện tại học tại đâu, do ai chăm sóc…), Nêu nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

(5)Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ tài sản, loại tài sản, địa chỉ lưu giữ tài sản, giá trị ước tính…..), nguyện vọng và đề nghị phân chia … và Nếu vợ chồng không có tài sản chung ghi không có.

(6)Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, địa chỉ, thời gian trả nợ…) và đề nghị nguyện vọng phân nghĩa vụ trả nợ. Nếu không có nợ chung ghi không có.

Để được hướng dẫn thêm cụ thể, chi tiết, đọc giả có thể tham khảo hoặc tìm hiểu thêm tại tòa án nhân dân hoặc liên hệ với Văn phòng Luật sư Kết Nối để được giải đáp.

Trân trọng!

>> Link dowload đơn tại đây : 

Bài viết liên quan : 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay