6 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp do đại dịch Covid 19

Dịch Covid 19 đã tác động xấu đến nhiều mặt trong nền kinh tế trong nước dẫn đến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghệp phải ngừng hoạt động… Nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân và doanh nghiệp thì ngày 09/04/2020 Chính phủ đã ra Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP để tháo gỡ cho người dân và doanh nghiệp.

Trên tinh thần nhà nước, doanh nghiệp, người dân cùng chung tay chia góp phần ổn định xã hội, đảm bảo cuộc sống cho người lao động thì Nghị quyết đưa ra có 7 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ do đại dịch Covid 19

  1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp khó khăn bởi đại dịch Covid 19 không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì hỗ trợ 1.800.000 đ/ tháng/ người. Thời gian hỗ trợ thực tế theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động , nghỉ việc không lương, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Thời gian tính từ 01/04/2020 và không quá 03 tháng.
  2. người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiếu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 điều 98 của Bộ Luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 03 tháng với lãi suất 0% thời hạn 12 tháng tại ngân hàng chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng tới người bị ngừng việc.
  3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu/ đồng / năm và tạm ngừng kinh doanh từ 01/04/2020 được hỗ trợ 1.000.000/ hộ/ tháng nhưng không quá 03 tháng.
  4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động , nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/ người/ tháng nhưng không quá 03 tháng.Áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
  5. Người có công với cách mạng và đối tượng xã hội đang hưởng ưu đãi trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/ người/ tháng nhưng không quá 03 tháng. Áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
  6. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia trong danh sách đến 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/ người/ tháng.    Thời gian áp dụng là từ tháng 3 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay