CÓ ĐƯỢC TRẢ GÓP KHÔNG NẾU BỊ PHẠT GIAO THÔNG

Theo quy định của Luât Xử lý vi phạm hành chính thì người vi phạm có thể xin trả góp tiền nộp phạt giao thông nếu đang gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế.

1/ Nếu muốn trả góp tiền nộp phạt giao thông thì cần đáp ứng điều kiện gì?

(Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, sửa đổi bởi Luật số 67/2020/QH14)

  • Người vi phạm hành chính có thể nộp tiền phạt nhiều lần nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+/ Nếu người vi phạm là cá nhân với mức phạt 15 triệu đồng và nếu là tổ chức bị phạt 150 triệu đồng trở lên

+/ Người vi phạm đã xuất trình đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần và người này cũng đang gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về vấn đề kinh tế

Lưu ý:

  • Phải có sự xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi người vi phạm có vi phạm cư trú hoặc cơ quan/ tổ chức nơi người đó làm việc/học tập xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế trong đơn đề nghị.
  • Phải có sự xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cơ quan thế về việc tổ chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế trong đơn đề nghị.

2/ Việc trả góp tiền nộp phạt giao thông cần tuân theo thủ tục nào?

Bước 1: Phải nộp đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần:

  • Hình thức đơn đề nghị: Văn bản
  • Người vi phạm phải nộp đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần cho người/ cơ quan đã ra quyết định phạt tiền

Bước 2: Nộp phạt:

Hình thức nộp: Trực tiếp ( Theo quy định, cá nhân/ tổ chức bị phạt phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp qua phương thức chuyển khoản đến tài khoản của Kho bạc Nhà nước)

Riêng đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng núi là những khu vực khó di chuyển thì những người vi phạm có thể nộp trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Và trong vòng không quá 07 ngày thì cơ quan này sẽ có trách nhiệm phải thu tiền phạt và nộp cho kho bạc Nhà nước.

Lưu ý:

  • Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực và không được quá 3 lần nộp tiền phạt. Trong lần nộp phạt đầu tiên phải nộp ít nhất 40 % tổng số tiền phạt.

Trên đây là một số thông tin mà chúng tôi đã cung cấp về vấn đề trả góp tiền nộp phạt giao thông! Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ tới hotline: 0902199090- 0982068560! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay