Chế độ BHXH nghỉ việc chăm con ốm đau như thế nào?

Là người làm cha, làm mẹ trong quá trình công tác tại nơi làm việc ( có tham gia bảo hiểm bắt buộc) ai cũng có lúc phải nghỉ việc để chăm sóc con khi chẳng may con bị ốm đau nằm viện. Để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khi phải nghỉ việc chăm con ốm, việc hiều biết về chế độ BHXH nghỉ việc  chăm con ốm đau là điều cần thiết.

1. Điều kiện hưởng chế độ BHXH: 

Con dưới 7 tuổi bị ốm mà cha mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc và phải có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện có thẩm quyển.

+ Giấy ra viện( bản chính, hoặc bản sao)

+ Với trường hợp trẻ ra viện, nhưng vẫn cần điều trị ngoại trú để được hưởng chế độ con ốm bố hoặc mẹ cần có thêm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm.

>>Xem thêm : tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội

2. Thời gian hưởng chế độ BHXH:

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm trong năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con

  • Tối đa 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi
  • Tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi

( Theo khoản 1 điều 27 luật số 58/2014/QH13)

-Trường hợp trong cùng một thời gian lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đauà thời gian nghỉ bằng tổng thời gian thực tế chăm sóc con.

Ví dụ: Bà Lan đang tham gia BHXH bắt buộc, có 2 con bị ốm đau có thời gian với thời gian như sau:

+ Con thứ nhất bị ốm từ 01/04/2019 đến 07/04/2019

+ Con thứ hai bị ốm từ 04/04/2019 đến 11/04/2019

--> Bà Lan phải nghỉ việc để chăm sóc 2 con bị ốm ( nghỉ hàng tuần của bà Lan là ngày chủ nhật)à Thời gian nghỉ chế độ khi con ốm của bà Lan được tính từ ngày 01/04/2019 đến 11/04/2019 là 10 ngày ( trừ 1 ngày nghỉ chủ  nhật hàng tuần)

-Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc thì tuy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm con.

– Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được hưởng chế độ khi con ốm đau.

( Theo điều 5 thông tư  59/2015/TT-BLĐTBXH)

3. Mức hưởng chế độ chăm con ốm:

( khoản 1 điều 6thông tư  59/2015/TT-BLĐTBXH)

Mức hưởng chế độ ốm đau=Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việcx 75 (%) x           Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau
24 ngày

4. Hướng dẫn thủ tục hưởng

Tại đơn vị nơi người lao động làm viêc:

  • Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị : trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc
  • Doanh nghiệp tiếp nhận và thực hiện nộp hồ sơ hưởng chế độ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đơn vị nhận đủ hồ sơ của người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp cho cơ quan bảo hiểm.

+ Lập mẫu 01B-HSB quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 mục chế độ ốm đau- con ốm.

+ Gửi kèm theo hồ sơ của người lao động gửi.

        =>  Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ hưởng qua đường bưu điện tới cơ quan bảo hiểm mà đơn vị trực thuộc.

            Thời gian giản quyết tại cơ quan bảo hiểm: Cơ quan BHXH xét duyệt trợ cấp và chi trả cho người lao động trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trân Trọng ! 

>> Xem thêm :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay