CÁC ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT CHO NGƯỜI BỊ THU HỒI TỪ 2025

Vào ngày 18/01/2024, Khi Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì thông qua Luật Đất đai 2024. Trong Luật Đất đai 2024 đã có nhiều quy định liên quan tới nội dung người có đất bị thu hồi từ năm 2025.

1/  Người có đất bị thu hồi sẽ được thưởng nếu có tiến độ giao đất trước thời hạn:

Lần đầu tiên quy định cơ chế thưởng đối với người có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn, cụ thể tại Khoản 7 Điều 111 Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Đối với cơ chế này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể để tạo ra sự động viên, khuyến khích đối với những người bàn giao sớm mặt bằng bị thu hồi nhằm rút ngắn thời gian thu hồi đất.

2/ Đối với những người có đất ở kết hợp với kinh doanh dịch vụ thì sẽ được ưu tiên vị trí tái định cư thuận lợi:

Từ ngày 01/01/2025, người đang sử dụng đất ở kết hợp với kinh doanh dịch vụ mà bị thu hồi đất thì sẽ được ưu tiên bố trí tái định cư ở vị trí thuận lợi. ( căn cứ theo khoản 7 Điều 111 Luật Đất đai 2024).

Cũng theo khoản 2 Điều 110 Luật Đất đai 2024, khu tái định cư cũng cần đảm bảo các điều kiện như sau:

Hạ tầng kỹ thuật+/ Đối với khu vực nông thôn: Tối thiểu phải đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

+/ Đối với khu vực đô thị: Phải đạt tiêu chuẩn đô thị ( đường giao thông bảo đảm kết nối với khu vực lân cận, điện chiếu sáng và điện sinh hoạt, hệ thống cấp, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý môi trường)

Hạ tầng xã hộiĐảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục , văn hóa, thể thao, chợ, thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí, nghĩa trang;
Tính phù hợpPhù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.

 

3/ Nếu đối tượng bị thu hồi đất ở là hộ gia đình nhiều thế hệ thì sẽ được giao thêm đất:

-Đối với những hộ gia đình đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất mà bị thu hồi đất thì phải xét đến có đủ điều kiện hay không để được bồi thường bằng cách Giao đất ở hoặc nhà ở tại khu tái định cư hoặc địa điểm khác phù hợp.

– Đối với các hộ gia đình có nhiều thế hệ/ có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống mà đạt đủ điều kiện thì được tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú;

– Trong trường hợp có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 01 thửa đất ở bị thu hồi nhưng diện tích đất được bồi thường cho những hộ gia đình ấy lại không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì sẽ được xem xét hỗ trợ để giao đấy có thi tiền sử dụng/ bán/ cho thuê/ cho thuê mua đối với các hộ gia đình còn thiếu.

Việc này sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho các hộ gia đình còn thiếu qua căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình hình thực tế tại địa phương. ( Căn cứ theo Luật Đất đai 2024 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP hiện hành).

4/ Đối tượng nào được ưu tiên bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ?

Người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thì sẽ được bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ; trong thời gian chờ bố trí tái định cư được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở; thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tế tại địa phương. (Cụ thể tại Khoản 7 Điều 111 Luật Đất đai 2024 )

Trên đây là thông tin chúng tôi đã cập nhật về chính sách bồi thường cho người có đất bị thu hồi theo Luật Đất đai năm 2024. Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ hotline: 0902199090- 0982068560 ! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay