Xâm phạm quyền tác giả ?

Dịch vụ Luật sư đại diện

Vụ việc tư vấn:

Tôi là nhà phê bình văn học. Tôi có viết 3 bài bàn về  dòng văn học lãng mạn của Việt Nam trước năm 1945 với nhiều quan điểm mới.Sau đó 1 thời gian tôi phát hiện một cuốn sách mang tên “Bình luận văn học lãng mạn Việt Nam trước năm 1945” có trích nguyên văn ba bài viết của tôi trong bài viết của tôi nói trên trong cuốn sách đó. Tôi nghĩ mình đã bị xâm phạm quyền tác giả? Tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Chúng tôi xin tư vấn vụ việc trên như sau:

Trước hết bạn cần xác định xem có rơi vào trường hợp không phải trả, nhuận bút thù lao quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ hay không?Cụ thể: “Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình”. Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể về quy định: “trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình phải phù hợp với các điều kiện sau:

“a) Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề trong tác phẩm của mình;

  1. b) Số lượng và thực chất của phần trích dẫn không gây phương hại tới quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phẩm được sử dụng để trích dẫn”.
  2. Nếu việc trích dẫn rơi vào trường hợp nêu trên thì tác giả cuốn sách không có trách nhiệm phải trả nhuận bút, thù lao cho bạn.
  3. Trường hợp việc trích dẫn không thuộc vào quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 85 nêu trên thì bạn có thể làm đơn kiện ra Tòa án cấp huyện yêu cầu bảo vệ lợi cho mình nếu giữa bạn và tác giả cuốn sách không thỏa thuận được.

Luật sở hữu trí tuệ

Nếu Tòa án giải quyết thì bạn có thể yêu cầu tác giả cuốn sách đó phải thực hiện các việc sau đây (căn cứ theo Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ):

  1. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm;
  2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
  3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;
  4. Buộc bối thường thiệt hại;
  5. Buộc thiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại.”

Bạn có thể xem thêm bài viết:

>> Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho công ty khác?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay