Vợ chồng tôi không có con, nếu chồng tôi mất trước thì tôi có quyền được thừa kế phần đất hương hỏa của chồng tôi không?

Khách hàng đặt câu hỏi: Vợ chồng tôi không có con, nếu chồng tôi mất trước thì tôi có quyền được thừa kế phần đất hương hỏa của chồng tôi không? Nếu gia đình chồng phản đối thì tôi phải làm thế nào?

Theo như thông tin bạn cung cấp, cần xác định xem đất hương hỏa đó có phải tài sản chung, riêng của chồng bạn hay không? Tùy theo từng trường hợp để có căn cứ giải quyết. Nếu xác định đây là tài sản chung vợ chồng, được chồng bạn đồng ý nhập vào khối tài sản chung vợ chồng hoặc vợ chồng được bố mẹ tặng cho miệng, đã xây dựng ở trên đất lâu dài thì bạn vẫn được hưởng một nửa tài sản, còn lại một nửa sẽ chia theo pháp luật. Trường hợp xác định đây là tài sản riêng, đứng tên riêng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không liên quan đến bạn thì phần tài sản này vẫn được chia theo pháp luật.

Nếu gia đình chồng bạn phản đối chia, thì các bên có thể thương lượng, hòa giải phương án làm sao thấu tình, đạt lý, bảo vệ được quyền lợi hợp pháp cho bạn. Trong trường hợp căng thẳng, không hòa giải được, các bên có thể khởi kiện ra Tòa án để chia thừa kế theo pháp luật.

Việc chia tài sản sẽ căn cứ theo điều 650, 651 Bộ luật dân sự, bạn đang được xác định là hàng thừa kế thứ nhất của chồng bạn.

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Kết Nối, trường hợp bạn cần tư vấn cụ thể hơn hãy liên hệ lại với chúng tôi theo số điện thoại: 0902.199.090 – 0982.068.560 để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay