TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC CHIA DOANH NGHIỆP

tư vấn thành lập doanh nghiệp
Hỏi: Xin chào các Luật sư, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi: hiện nay các cổ đông trong công ty tôi muốn chấm dứt hoạt động của công ty và thành lập 2 công ty cổ phần mới dựa trên cơ sở vốn là từ công ty cũ; tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề trên? Xin cảm ơn!Trả lời: Chào bạn, trước hết Văn phòng luật sư Kết Nối xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho văn phòng!Đối với trường hợp của công ty bạn, văn phòng xin được tư vấn như sau:1, Theo thông tin bạn cung cấp, tôi có thể xác định được vấn đề mà bạn cần tư vấn là thuộc trường hợp chia doanh nghiệp.Căn cứ theo điểm b, khoản 1 và khoản 4 điều 192  Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:“b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;”“4. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.”2, Đối với trường hợp chia doanh nghiệp của công ty bạn, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ như sau:
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;
  • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần
  • Danh sách cổ đông sáng lập
  • Điều lệ công ty mới
Lưu ý: Quyết định chia doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;Trong vòng 10 ngày kể từ ngày sau khi ký quyệt định chia doanh nghiệp, công ty bạn phải tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tới Cơ quan đăng ký kinh doanh.Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm  xem xét trả lời tính hợp lệ của của hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Văn phòng luật sư Kết Nối về vấn đề công ty bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn các vướng mắc, chưa rõ hoặc cần sự hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng hãy liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 024.3213460 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay