Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói

Văn phòng Luật sư Kết Nối tư vấn thủ tục thành lập trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Kết hôn có yếu tố nước ngoài là việc kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam. Hôn nhân bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ là mục tiêu mà Nhà nước luôn mong muốn các bên hướng đến nhất là lĩnh vực có yếu tố nước ngoài. Quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài được điều chỉnh bởi pháp luật về hôn nhân gia đình, Điều ước quốc tế, tập quán quốc tế. Đặc biệt Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ và Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp là hai văn bản pháp lý quan trọng cho việc giải quyết một số việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 24/2013/NĐ-CP quy định: “Căn cứ tình hình cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định bổ sung giấy xác nhận của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về việc công dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ đăng ký kết hôn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài”.

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .Hội Liên hiệp phụ nữ ban hành Quyết định thành lập Trung tâm.

Để nắm rõ hơn việc thành lập và hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Luật Kết Nối đưa ra các dịch vụ tư vấn về điều kiện thành lập Trung tâm, cụ thể như sau:

1/ Tư vấn các quy định pháp luật về điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cụ thể căn cứ theo Điều 31 Nghị định 24/2013/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định điều kiện thành lập Trung tâm tư vấn và hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài như sau:

– Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận được Hội Liên hiệp phụ nữ phê duyệt.

–  Có địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động của Trung tâm.

– Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án.

– Trung tâm phải có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chuyên trách; ngoài ra được sử dụng cộng tác viên là chuyên gia thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa – xã hội, pháp luật để thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ.

2/ Luật sư của VPLS Kết Nối đưa ra các dịch vụ hỗ trợ, hoàn thiện các thủ tục đăng ký hoạt động và xin cấp phép hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài:

Hồ sơ thành lập trung tâm được quy định  Điều 32 Nghị định 24/2013/NĐ-CP như sau:

a) Tờ khai đăng ký hoạt động (theo mẫu quy định);

b) Bản sao Quyết định thành lập Trung tâm;

c) Giấy tờ chứng minh về địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm;

d) Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu Trung tâm được cấp chưa quá 03 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

đ) Bản sao quy chế hoạt động.

3/ Luật sư hỗ trợ nộp hồ sơ, nhận kết quả, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thành lập trung tâm tại Sở tư pháp nơi đặt trụ sở chính hoạt động của Trung tâm theo quy định pháp luật.

4/ Tư vấn các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ của Trung tâm khi chính thức đi vào hoạt động.

Căn cứ theo Điều 33 Nghị định 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số diều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Điều 18 Thông tư 22 số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 quy định:

Quyền hạn của trung tâm như sau:

a) Tư vấn những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho công dân Việt Nam theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ;

b) Tư vấn, bồi dưỡng cho công dân Việt Nam về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, pháp luật về hôn nhân và gia đình, về nhập cư của nước mà đương sự dự định kết hôn với công dân nước đó;

c) Tư vấn, giúp đỡ người nước ngoài tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, pháp luật về hôn nhân và gia đình của Việt Nam.

d) Giúp đỡ các bên kết hôn tìm hiểu các vấn đề về hoàn cảnh cá nhân, gia đình, xã hội của mỗi bên và các vấn đề khác liên quan mà các bên yêu cầu; tạo điều kiện để họ tiến tới hôn nhân tự nguyện, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, một vợ, một chồng;

đ) Cấp giấy xác nhận cho công dân Việt Nam sau khi đã được tư vấn, bồi dưỡng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này;

e) Giúp đỡ các bên kết hôn hoàn tất hồ sơ đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, nếu có yêu cầu;

g) Trường hợp công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có nhu cầu giới thiệu người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam để kết hôn thì Trung tâm thực hiện giới thiệu;

h) Được thực hiện hoạt động hợp tác với tổ chức tư vấn, hỗ trợ hôn nhân hợp pháp của nước ngoài hữu quan để giải quyết những vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật;

i) Được nhận thù lao để trang trải chi phí hoạt động và được thanh toán chi phí thực tế hợp lý khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận;

k) Được thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này.

Nghĩa vụ của Trung tâm

a) Thực hiện hoạt động theo đúng nội dung ghi trong Giấy đăng ký hoạt động;

b) Công bố công khai mức thù lao do pháp luật quy định;

c) Giữ bí mật các thông tin, tư liệu về đời tư của các bên theo quy định của pháp luật;

d) Chịu sự kiểm tra, quản lý của Hội Liên hiệp phụ nữ;

đ) Báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về hoạt động của Trung tâm cho Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động; báo cáo đột xuất, cung cấp tài liệu hoặc giải thích về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật;

g) Gửi báo cáo quyết toán tình hình thu, chi tài chính liên quan đến hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động;

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thành lập trung tâm tự vấn, hỗ trợ Hôn nhân và gia đình
Thành lập trung tâm tự vấn, hỗ trợ Hôn nhân và gia đình

Để được tư vấn về việc thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KẾT NỐI – CONNECT LAW FIRM

Địa chỉ trụ sở: 53/53 Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

VPGD: Số 9, Lô 4B Vũ Phạm Hàm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh: L14-08B, lầu 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn,
phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại Miền Tây: Số 85/2 đường Trần Phú, Khóm 4, phường 7,
thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Đại diện: Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng                   Chức vụ: Trưởng Văn phòng

Điện thoại: 04. 321 234 60   –   090.2199.090 – Email: lsu.hung@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay