Quy định về sử dụng con dấu

Con dấu của doanh nghiệp được sử dụng và quản lý như thế nào cho đúng quy định pháp luật? Mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé !

1. Doanh nghiệp đươc chủ động trong việc khắc con dấu

Căn cứ điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Doanh nghiệp có quyền tự quyết về hình thức, số lượng, nội dung con dấu của doanh nghiệp, tuy nhiên nội dung bắt buộc trên con dấu phải có là: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  • Điều này có nghĩa từ 1/7/2015 Doanh nghiệp được trao quyền tự quyết định về số lượng, hình thức mẫu dấu. Do đó có thể một số doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu dấu có màu xanh, hình logo doanh nghiệp thay vì mẫu truyền thống như trước đây. Trước khi doanh nghiệp sử dụng con dấu phải làm thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh và được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận hợp lệ.

2. Quản lý và sử dụng con dấu

Việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp được pháp luật quy định tại Điều 15 Nghị định số 96/2015/NĐ – CP như sau:

  • Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định số 96/2015/NĐ –CP thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định số 9/2015/NĐ – CP; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
  • Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;
  • Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;
  • Hủy mẫu con dấu.

Trân Trọng !

Xem thêm : Hướng dẫn tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay