Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Nhằm để cho các hoạt động kiến trúc đi theo đúng định hướng phát triển của xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế nhưng vẫn phải đảm bảo an ninh, môi trường, an toàn , sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên….ngày 13/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Kiến Trúc 2019, quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

Theo đó, một trong những nội dung nổi bật nhất là quy định về việc cấp chứng chỉ ngành nghề kiến trúc.

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Theo luật kiến trúc 2019, cá nhân muốn được hành nghề trong lĩnh vực kiến trúc thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây.

– Có trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

– Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

– Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Tuy nhiên, có 1 số trường hợp ngoại lệ ưu tiên về các điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cụ thể như sau:

– Nếu cá nhân đã từng đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia hoặc giải thưởng quốc tế về kiến trúc sẽ được miễn điều kiện về trình độ và chuyên môn.

– Nếu trường hợp nếu cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếp tham gia quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc thì được miễn điều kiện về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

2. Thời hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Theo quy định tại Điều 27 của Luật kiến trúc 2019, chứng chỉ hành nghề kiến trúc không phải là vô hạn mà nó chỉ có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ. Hết thời hạn này, người hoạt động hành nghề kiến trúc phải thực hiện thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc trực thuộc UBND tỉnh .

3. Thủ tục cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

– Thẩm quyền thụ lý hồ sơ: cơ quan chuyên môn về kiến trúc trực thuộc UBND tỉnh.

– Phương thức nộp hồ sơ: Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ gửi đơn đề nghị cấphoặc  gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc bằng phương thức nộp hồ sơ trực tiếp,  trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

– Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi xem xét thấy hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ tiến hành ra quyết đinh thành lập Hội đồng xét cấp/ gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

– Thành phần Hội đồng xét cấp/ gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trức gồm đại diện cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc hoặc cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo về kiến trúc, chuyên gia về kiến trúc.

–  Hội đồng và thành viên của Hội đồng xét cấp/ gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước người quyết định thành lập hội đồng xét duyệt về nội dung tham mưu, tư vấn của mình.

– Thẩm quyền quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc thuộc về Chính phủ.

4. Thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Luật Kiến trúc 2019 ra đời là 1 hệ quả tất yếu của nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Theo đó, Luật này quy định chặt chẽ hơn về vấn đề siết chặt quản lý trong hoạt động kiến trúc trên toàn lãnh thổ Việt Nam, giúp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường, cảnh quan…vốn đang là những vấn đề nóng cần được giải quyết cấp thiết hiện nay.

Trân Trọng !

Xem thêm : Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay