PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VP BANK “BÁN CHUI” CỔ PHIẾU PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO?

Theo thông tin trên một số trang báo gần đây đăng tải, một Phó Tổng giám đốc của Ngân hàng VP Bank đã thực hiện bán 25.000 cổ phiếu VPB theo phương thức khớp lệnh từ ngày 7/2 đến ngày 24/2 thu về số tiền khoảng 900 triệu đồng. Tuy nhiên người này không báo cáo, công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định. Việc bán cổ phiếu này được thực hiện tại Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE). Nếu thông tin trên là đúng thì hành vi vi phạm của vị lãnh đạo Ngân hàng này tương tự nhưng khác về mức độ nghiêm trọng so với hành vi “bán chui” cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết khi còn là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Căn cứ quy định tại Điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, người nội bộ của công ty đại chúng phải công bố thông tin, báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, công ty đại chúng nếu giá trị giao dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị dự kiến trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá đối với cổ phiếu niêm yết. Trường hợp này tính theo mệnh giá, giá trị giao dịch 25.000 cổ phiếu của vị Phó tổng trên là 250 triệu đồng, giao dịch thực hiện trong chưa đến một tháng. Nghĩa là thuộc trường hợp phải công bố, báo cáo thông tin về giao dịch với Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán nhưng người bán cổ phiếu không thực hiện. Căn cứ điểm b khoản 5 Điều 33 Nghị định 156/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán vì thị trường chứng khoán, vị lãnh đạo Ngân hàng VP Bank này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay