[HOT] CHÍNH THỨC THÔNG QUA VIỆC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/07/2022

CHÍNH THỨC THÔNG QUA VIỆC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/07/2022

Ngày 12/06/2022 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đã được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký thông qua có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 quy định điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.

1)    Đối tượng được áp dụng chính sách tăng lương tối thiểu vùng:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được quy định tại Bộ luật Lao động;

Người sử dụng lao động được quy định theo Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thoả thuận; và

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

2)    Tiền lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%

Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã có nhiều thay đổi đáng kể về các mức lương áp dụng theo các vùng như sau:

a)     Về mức lương tối thiểu theo tháng:

– Vùng I từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng, tăng 260.000 đồng;

– Vùng II từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng, tăng 240.000 đồng;

– Vùng III từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng, tăng 210.000 đồng; và

– Vùng IV từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng, tăng 180.000 đồng.

Mức lương tối thiểu nêu trên đã tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng – 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

b)    Về mức lương tối thiểu giờ:

– Vùng I là 22.500 đồng/giờ;

– Vùng II là 20.000 đồng/giờ;

– Vùng III là 17.500 đồng/giờ; và

– Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

* Áp dụng địa bàn vùng xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

Ngoài ra, Nghị định cũng đã nêu rất rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất để làm cơ sở thoả thuận trả lương cho người lao động áp dụng hình thức là trả lương theo tháng, để đảm bảo mức lương theo chức danh hoặc công việc của người lao động làm việc đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thoả thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất lđể làm cơ sở thoả thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng theo hình thức trả lương theo giờ, đảm bảo mức lương theo chức danh hoặc công việc của người lao động làm việc trong 01 giờ và đã hoàn thành định mức lao động hoặc công việc theo thoả thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo ngày hoặc theo tuần hoặc lương khoán hoặc theo sản phẩm  thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo giờ hoặc theo tháng không được  thấp hơn mức lương tối thiểu giờ hoặc mức lương tối thiểu tháng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay