KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG DÂY DIỆN ĐẾN CÔNG TRÌNH XÂY NHÀ LÀ BAO NHIÊU THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

[Khoảng cách giữa đường dây diện đến công trình xây nhà là bao nhiêu theo pháp luật hiện hành]

Công trình xây dựng phải đảm bảo khoảng cách nhất định với đường dây điện trên không để có thể đảm bảo an toàn và được phép tồn tại. Cụ thể là chúng ta phải chú ý về khoảng cách tối thiểu từ nhà đến dây điện và quy định kỹ thuật nối đất của kết cấu kim loại.

1/ Quy định kỹ thuật nối đất của kết cấu kim loại:

Thông tư 05/2021/TT-BCT đã có quy định về kỹ thuật nối đất kết cấu kim loại đối với đường dây điện trên không với điện áp từ 200 KV trở lên ở vị trí trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn để phòng tránh nhiễm điện, cụ thể:

–  Về phạm vi nối đất quy định tại Điều 11 của Thông tư này:

“1. Cấp điện áp 220 kV:

Trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây đến 25 m tính từ mép dây dẫn ngoài hoặc dưới cùng.

  1. Cấp điện áp 500 kV:

Liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây đến 60 m tính từ mép dây dẫn ngoài hoặc dưới cùng.”

  • Về đối tượng phải nối đất quy định tại Điều 12 của thông tư này:

“ 1. Nhà ở, công trình có mái làm bằng kim loại cách điện với đất: Nối đất mái. Các kết cấu kim loại nằm dưới mái không phải nối đất.

  1. Nhà ở, công trình có mái không làm bằng kim loại: Nối đất tất cả các kết cấu kim loại cách điện với đất như vách, tường bao, dầm, xà, vì kèo, khung cửa.
  2. Nối đất các kết cấu kim loại cách điện với đất ở bên ngoài nhà ở, công trình như khung sắt, tấm tôn, ăng ten ti vi, dây phơi.”

– Về Kỹ thuật nối đất: quy định tại Điều 13 của Thông tư này

+ / Cọc tiếp đất: được làm bằng thép tròn đường kính không nhỏ hơn 16 mm hoặc bằng thép vuông có tiết diện tương đương hoặc bằng thép vuông có tiết diện tương đương hoặc thép góc có kích thước không nhỏ hơn (40x40x4) mm; chiều dài phần chôn trong đất ít nhất 0,8 m (theo phương thẳng đứng), một đầu cọc nhô lên khỏi mặt đất (không cao quá 0,15 m) ; nơi đặt cọc tiếp đất không được gây trở ngại cho người sử dụng nhà ở, công trình. Không được sơn phủ các vật liệu cách điện lên bề mặt cọc tiếp đất. Tại những nơi dễ bị ăn mòn, các cọc tiếp đất phải được mạ đồng hoặc mạ kẽm.

+/ Dây nối đất: có thể được làm bằng thép tròn đường kính không nhỏ hơn 6 mm hoặc thép dẹt kích thước không nhỏ hơn (24×4) mm và phải có biện pháp chống ăn mòn hoặc dây đồng mềm nhiều sợi tiết diện không nhỏ hơn 16 mm2  , được bắt chặt với phần nổi trên mặt đất của cọc tiếp đất và kết cấu kim loại cần nối đất bằng bu lông hoặc hàn.

Nếu nhà ở nhà ở, công trình đã có nối đất an toàn đang được sử dụng thì không cần phải làm thêm cọc tiếp đất mà chỉ cần bắt chặt dây nối đất vào nối đất đó bằng bu lông hoặc bằng phương pháp hàn.

  • Về Trách nhiệm nối đất: quy định tại Điều 14

+/ Đối với nhà ở, công trình có trước khi xây dựng công trình lưới điện cao áp, chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp chịu mọi chi phí và lắp đặt hệ thống nối đất;

+/ Đối với nhà ở, công trình có sau công trình lưới điện cao áp thì chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình tự lắp đặt hệ thống nối đất hoặc đề nghị đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp lắp đặt hệ thống nối đất và phải chịu mọi chi phí.

2/ Khoảng cách tối thiểu từ nhà đến dây dẫn điện:

Tùy thuộc vào điện áp của dây dẫn điện mà chúng ta ước chừng được khoảng cách tối thiểu từ nhà đến dây dẫn điện.

Lưu ý: Khoảng cách này được tính từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở đến đường dây dẫn điện gần nhất khi chúng ở trạng thái võng lớn nhất ( tức là võng cực đại).

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 14/2014/NĐ-CP  (một số nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 51/2020/NĐ-CP) thì nhà ở đó phải đáp ứng đủ 5 điều kiện như sau:

  • Thứ nhất, Tường bao, mới lợp phải làm bằng vật liệu không cháy.
  • Thứ hai, Không gây cản trở đường ra vào để bảo dưỡng, kiểm tra, thay thế các bộ phận của đường dây.
  • Thứ ba, Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình xây dựng đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định ( mức tối thiểu):

+ Khoảng cách 3 mét đối với trường hợp đến 35 kV
+ Khoảng cách 4 mét đối với trường hợp 110 kV

+ Khoảng cách 6 mét đối với trường hợp 220 kV

  • Thứ tư, cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt đất 01 mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất 01 mét.
  • Thứ năm, Riêng với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp 220 kV, ngoài đáp ứng 04 điều kiện trên thì các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình xây dựng còn phải được nối đất theo quy định về kỹ thuật nối đất.

Những số liệu và thông tin nếu trên đã cho chúng ta câu trả lời về vấn đề khoảng cách giữa đường dây diện đến công trình xây nhà là bao nhiêu. Nếu còn thắc mắc về bất cứ vấn đề xây dựng liên quan tới các trường hợp trên, đừng ngại ngần gọi ngay tới hotline 0819 001 881 / 0982 068 560 để được chúng tôi hỗ trợ kịp thời.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay