Khi nào áp thuế giá trị gia tăng là 0% ?

Khi nào áp thuế giá trị gia tăng là 0% ?

“Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ Tướng Chính phủ.”

* Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện:

– Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

Khi nào áp thuế giá trị gia tăng là 0% ?
Khi nào áp thuế giá trị gia tăng là 0% ?

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan phải có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ Tướng Chính phủ .

Căn cứ hướng dẫn trên, để được hưởng thuế suất 0% doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay