CÁC CHÍNH SÁCH MỚI CẦN LƯU Ý VỀ GIÁO DỤC CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 2/2024

Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp các quy định mới đáng chú ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp được áp dụng và có hiệu lực trong tháng 2 năm 2024 tới đây!

1/ Đối với ngành sức khỏe và sư phạm sẽ không đào tạo đại học từ xa:

– Theo Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 12/02/2024 đã quy định về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học mới. Căn cứ Điều 5 Quy chế, ban hành kèm theo Thông tư 28, đối với những ngành đã có quyết định mở ngành đào tạo và đã tuyển sinh tối thiểu 03 khóa liên tục theo hình thức chính quy thì cơ sở đào tạo mới được thực hiện chương trình đào tạo từ xa. Đồng thời, đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên thì cơ sở đào tạo không được đào tạo từ xa.

– Bên cạnh đó, chương trình đào tạo từ xa và thời gian học tập cũng được quy định tại Điều 3 Quy chế này như sau:

+/ Tổng thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa không ngắn hơn so với hình thức đào tạo chính quy đối với chương trình đào tạo từ xa có kế hoạch học tập chuẩn khóa theo các tiến độ học tập khác nhau để định hướng cho người học.

+/ Thời gian tối đa để người học hoàn thành khóa học được xcs định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ đối với người người học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy.

+/Trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học thì chương trình đào tạo từ xa phải được công khai với người học; Cơ sở đào tạo không gây tác động bất lợi cho người học trước khi áp dụng những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiên hành và công bố.

2/Các trường được trao quyền lựa chọn sách giáo khoa:

Mỗi cơ sở giáo dục thành lập 01 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Và việc lựa chọn này cũng phải dựa trên các nguyên tắc:

+Tạo sự ổn định trong cơ sở giáo dục bằng cách lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ giáo dục phê duyệt để sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục.

+  Hoạt động giáo dục được thực hiện ở cơ sở giáo dục và mỗi khối được lựa chọn 01 sách giáo khoa đối với mỗi môn học.

Lưu ý:

-Phải đảm bảo thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh trong việc lựa chọn sách giáo khoa. Ngoài ra, điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục và đặc điểm kinh tế- xã hội của địa phương là hai tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp.

3/ Quy chế xét tốt nghiệp Trung học cơ sở sẽ thay đổi:

Theo quy chế mới ban hành tại Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2024, điều kiện xét tốt nghiệp Trung học cơ sở có nhiều điểm mới như:

  • Nếu nghỉ quá 45 buổi thì học sinh THCS vẫn được tốt nghiệp.
  • Bỏ xếp loại tốt nghiệp Trung học cơ sở
  • Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở 02 lần/ năm

Được tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 02 lẩn trong năm có học sinh học hết lớp 9 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông cấp Trung học cơ sở (Theo Điều 3 Thông tư 31)

Ngay sau khi kết thúc năm học, lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ; Và sẽ được thực hiện trước khai giảng năm học mới trong lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (Nếu có).

4/ Việc thi đua khen thưởng sẽ được hướng dẫn như thế nào?

Việc thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục sẽ được quy định tại Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT chính thức áp dụng từ ngày 15/02/2024.

Các danh hiệu thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục bao gồm: Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Cờ thi đua của đại học quốc gia”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của giám đốc đại học quốc gia; Giấy khen của thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân.

Về thẩm quyền đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thúc khen thưởng hay các hướng dẫn chi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành giáo dục cũng sẽ được Bộ Giáo dục quy định cụ thể.

Như vậy, trên đây là những thông tin khái quát về các đổi mới trong quy định về chính sách giáo dục từ tháng 2 năm 2024. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ tới hotline: 0902199090- 0982068560! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay