Thuê trụ sở cơ quan nhà nước làm trụ sở công ty được không ?

Câu hỏi : 

Hiện tại, tôi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp và có ý định thuê trụ sở của một viện nghiên cứu X thuộc Bộ Y quản lý. Tôi có thể dùng trụ sở này để đăng ký kinh doanh được không?

Trả lời : 

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến cho chúng tôi! Vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Như vậy, cá nhân, tổ chức chỉ có thể sử dụng tài sản của Nhà nước mà cụ thể ở đây là thuê và cho thuê trụ sở của viện nghiên cứu X để làm trụ sở kinh doanh phải được sự đồng ý bằng một quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tại chỉ thị số: 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở. Cơ sở hoạt động sự nghiệp đã chỉ rõ: Bộ trưởng, thủ trưởng Cơ quan ngang bộ chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc phảm vi quản lý của bộ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, viện nghiên cứu X thuộc Bộ Y quản lý. Do vậy, để sử dụng địa chỉ của trụ sở này làm trụ sở kinh doanh, khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh, ngoài những giấy tờ được quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký kinh doanh, thì bạn cần cung cấp thêm quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Y trong đó có nội dung trụ sở tại viện nghiên cứu X được sử dụng vào mục đích cho thuê và kèm theo là hợp đồng thuê trụ sở.

Trân trọng!

>> Xem thêm :Thủ tục tàm ngừng kinh doanh công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay