PHÍ ĐĂNG BỐ CÁO THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Sau khi một doanh nghiệp được thành lập. Việc thông báo ra công chúng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đây được xem là một hình thức giới thiệu về hoạt động của doanh nghiệp ra công chúng. Việc thông báo như vậy còn được gọi là bố cáo thành lập doanh nghiệp. Vậy, bố cáo có hình thức ra sao? Gồm những nội dung gì? Phí đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Trước hết, doanh nghiệp cần phải hiểu rõ bố cáo là gì? Bố cáo là những công bố, những thông báo liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp. Các hoạt động khi có sự thành lập, thay đổi, bổ sung hoặc chấm dứt của công ty đều phải được công bố. Nói cách khác, bố cáo là thông báo, công bố liên quan đến doanh nghiệp. Mà việc thông báo công bố này dựa trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hiện nay, thuật ngữ “bố cáo” đã không còn được sử dụng trong các văn bản luật. Thay vào đó, cụm từ “Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp” đang được thay thế tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020. Như vậy, Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (hay Bố cáo thành lập doanh nghiệp) là việc thông báo ra công chúng về việc doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Và đây là một thủ tục bắt buộc. Việc này còn giúp giới thiệu rộng rãi đến tất cả mọi người về doanh nghiệp của mình. Có thể thấy, bố cáo thành lập doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp mới thành lập cần nên quan tâm đến vấn đề này.

Quy định của pháp luật về bố cáo thành lập doanh nghiệp?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thời hạn trong vòng 30 ngày. Và giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp lệ. Thì doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp. Tất cả thông tin đều sẽ đăng tải trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Cổng thông tin này trực thuộc cơ quan quản lý về Đăng ký kinh doanh.

Các trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành đăng bố cáo

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải tiến hành đăng tải bố cáo nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

  1. Thời điểm ngay sau khi doanh nghiệp mới được thành lập;
  2. Thời điểm ngay sau khi nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh có sự thay đổi;
  3. Thời điểm ngay sau khi quyết định giải thể của doanh nghiệp được thông qua và có hiệu lực
  4. Tại thời điểm khi có thông báo từ doanh nghiệp về việc phát hành các cổ phiếu phổ thông; mà theo tỷ lệ cổ phần đang có cho các cổ đông phổ thông của doanh nghiệp.

Lưu ý: Các thông tin trên bố cáo mà doanh nghiệp đăng tải phải trùng khớp với nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh.

Nội dung của bố cáo thành lập doanh nghiệp

Các nội dung của bố cáo thành lập doanh nghiệp phải có những thông tin cơ bản sau:

1: Tên doanh nghiệp;

2: Thông tin địa chỉ trụ sở chính của công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh;

3.

  • Trường hợp là công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn thì bố cáo phải có thông tin về số vốn điều lệ;
  • Trường hợp doanh nghiệp tư nhân thì bố cáo phải có vốn đầu tư ban đầu
  • Trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần thì cần cung bố thông tin về giá trị vốn cổ phần, số cổ phần đã góp và số cổ phần được phép phát hành.
  • Đối với những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định theo quy định của pháp luật. Trong bố cáo thành lập doanh nghiệp cũng cần có phần nội dung này.

4: Thông tin của người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật. Gồm các thông tin về họ tên; địa chỉ thường trú; quốc tịch; số giấy tờ pháp lý cá nhân (số chứng minh nhân dân; số căn cước công dân; hoặc số hộ chiếu)

5: Thông tin về thành viên, cổ đông sáng lập hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp.

6: Thông tin về địa điểm, nơi đăng ký kinh doanh

Tại sao cần đăng bố cáo?

Việc đăng bố cáo doanh nghiệp nhằm ghi nhận pháp lý về sự hình thành của một pháp nhân kinh doanh, đồng thời đảm bảo sự ghi nhận xã hội về việc tồn tại của doanh nghiệp hoạt động trên thị trường. Từ đó doanh nghiệp tham gia vào thị trường với đầy đủ sự giám sát của cả cơ quan quản lý, của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Đăng bố cáo thông qua những hình thức nào?

Pháp luật đã xây dựng nhiều phương thức để doanh nghiệp đăng tải công bố công khai nội dung bố cáo. Do đó, các công ty cũng cần tuân thủ, thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn phương thức và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Hiện nay, các doanh nghiệp có rất nhiều cách để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Có thể kể đến như sau:

  • Doanh nghiệp đăng ký công bố trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hay trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh
  • Doanh nghiệp công bố điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh thông qua hình thức trực tuyến

Phí đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp bao nhiêu?

Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thì Mức phí để hoàn thành việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia là 100.000 đồng/lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay