Những điểm nổi bật của văn bản luật có hiệu lực từ 1/7/2019

1.Luật Công an nhân dân 2018:

– Thời gian tham gia nghĩa vụ CAND là 24 tháng và có thể kéo dài thêm nhưng không quá 6 tháng.

– Bỏ phong cấp hàm cho bậc học cao đẳng

– Lực lượng công an xã, thị trấn trở thành một lực lượng chính quy và do Chính phủ quy định

– Quy định số lượng tối đa về cấp hàm Trung tướng là 35 và Thiếu tướng không quá 157

– Bổ sung tuổi phục viên của hạ sỹ quan là 45 tuổi, cấp tướng là 60 tuổi không phân biệt nam nữ.

2. Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018

– Không phân biệt văn bằng đại học theo hình thức đào tạo

Đào tạo chhương trình đại học gắn với nhu cầu sử dụng lao động

– Trợ giảng không quy định phải có bằng thạc sĩ

– Bỏ quy định hiệu trưởng trường đại học có nhiệm kỳ 5 năm

– Trường phải công khai mức học phí cả khóa học trên website

– Thời gian đào tạo xác định theo số lượng tín chỉ

– Mở rộng phạm vi tự chủ của cơ sở giáo dục đại học

  3. Luật đặc xá 2018

– Bổ sung 16 tội không được đề nghị đặc xá cho dù người bị kết án phạt tù có đủ kiện quy định tại Điều 11 của Luật này

– Người đang chấp hành án phạt có quyền làm đơn đề nghị đặc xá còn quy định cũ của Luật đặc xá  2007 thì chỉ có giám thị trại giam hoặc giám thị trại tạm giam mới được đề nghị đặc xá.

– Bổ sung quy định trường hợp đã thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đối với người bị kết án phạt tù không thuộc các tội tham nhũng hoặc tội khác do Chủ tịch nước quyết định thì cũng thuộc đối tượng được đề nghị đặc xá tại điểm đ khoản 1 Điều 11 trường hợp phải thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với tài sản không thuộc sở hữu của Nhà nước thì phải được người được thi hành án đồng ý hoãn thi hành án hoặc không yêu cầu thi hành án đối với tài sản này.

4. Luật Cảnh sáy biển Việt Nam 2018

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: 01/07/2019

5. Luật cạnh tranh 2018

– Bổ sung quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

– Sửa đổi, Bổ sung các quy định về:

+ Thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế

+Thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế

+ Bổ sung thông tin về tập trung kinh tế

+Tham vấn trong quá trình thẩm định tập trung kinh tế

+ Trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thẩm định tập trung kinh tế

–  Ủy ban cạnh tranh Quốc Gia bao gồm: Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia, Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Tiêu chuẩn của thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh

6. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập không chỉ còn là Cán bộ, công chức

– Phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng. Đồng thời, các đối tượng còn phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai

Người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

– Luật cũ không quy định về thời điểm kể khai tài sản, Luật mới quy định rõ ràng cụ thể:

– Kê khai lần đầu áp dụng đối với cán bộ, công chức; Sĩ quan; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12/2019…

– Kê khai bổ sung áp dụng với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động tài sản.

– Kê khai hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; Người làm công tác cán bộ, quản lý tài sản công… Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm.

– Luật mới bổ sung quy định người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp nêu trên mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Trân Trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay