LƯU Ý TRƯỜNG HỢP HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC GIAO ĐẤT THEO LUẬT MỚI

Vào ngày 18/01/2024, Khi Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì thông qua Luật Đất đai 2024. Trong Luật Đất đai 2024 đã nêu ra một số chính sách liên quan đến hộ gia đình sử dụng đất và được chúng tôi trình bày những điểm mới này dưới đây.

1/ Công nhận hộ gia đình sử dụng đất trước ngày 01/01/2025.

Căn cứ theo Khoản 25 Điều 3 có định nghĩa: “ Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành”

Có thể thấy Luật Đất đai mới không còn ghi nhận đối tượng hộ gia đình sử dụng đất. Còn định nghĩa về hộ gia đình tại Luật mới cũng không có khác biệt so với Luật Đất đai 2013. Tức là Hộ gia đình sử dụng đất sẽ không được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất với tư cách hộ gia đình sử dụng đất nữa kể từ ngày 01/01/2025. Chỉ có hộ gia đình sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực mới được công nhận.

Và từ ngày 01/01/2025, hộ gia đình sử dụng đất chỉ dược giao đất ( trong đó có giao đất ở), cho thuê đất nếu thuộc trường hợp được bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất. Bắt buộc, trong quyết định giao đất, cho thuê đất cũng phải ghi cụ thể các cá nhân là thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất.

  • Các hộ gia đình có quyền sử dụng có trước ngày 01/01/2025 như sau:

+/ Phải có tư cách nhóm người sử dụng đất để tham gia quan hệ pháp luật về đất đai, theo đó, thực hiện quyền và nghĩa vụ như cá nhân sử dụng đất.

+/ khi có quyết định giao đất , cho thuê đất cho hộ gia đình để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt thì phải ghi cụ thể các cá nhân của hộ gia đình (từng thành viên) có quyền sử dụng đất vào quyết định đó.

+/ Trước ngày 01/01/2025, Hộ gia đình được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại.

Lưu ý: khi hết thời hạn sử dụng đất thì được gia hạn theo hình thức giao đất, cho thuê đất cho các cá nhân là thành viên hộ gia đình đó.

2/ Theo thỏa thuận mà sổ đỏ hộ gia đình được ghi tên tất cả các thành viên:

  • Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì được cấp 01 Sổ đỏ ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình và được xác định trước ngày 01/01/2025. (Theo khoản 5, Điều 135 Luật Đất đai 2024)
  • Cấp 01 Sổ đỏ ghi tên đại diện hộ gia đình và trao cho người đại diện hộ gia đình trong trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu. Từ đó, các thành viên của hộ gia đình tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật để xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất để ghi tên trên Sổ đỏ.

Tóm lại, tên các thành viên trong hộ gia đình sẽ được ghi trong Sổ đỏ theo thỏa thuận, trừ trường hợp các thành viên cùng thỏa thuận sẽ ghi tên đại diện hộ gia đình.

Chúng tôi đã khái quát một số trường hợp hộ gia đình sử dụng đất được giao đất theo Luật Đất đai mới đây để mọi người có thể nắm rõ. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy liên hệ tới hotline: 0902199090- 0982068560! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay