Ký kết hợp đồng lao động với người lao động đã nghỉ hưu

Ký kết hợp đồng lao động với người lao động đã nghỉ hưu

Theo quy định tại điều 187 Luật lao động năm 2012 về tuổi nghỉ hưu thì người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Trong một số trừng hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm những công việc đặc biệt nặng nhọc…mà thuộc danh mục do Chính phủ quy định thì tuổi được nghỉ hưu có thể sớm hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này. Trong những trường hợp khác như người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, làm công tác quản lý… thì có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

Ký kết hợp đồng lao động với người lao động đã nghỉ hưu
Ký kết hợp đồng lao động với người lao động đã nghỉ hưu

Mặt khác, Bộ luật lao động năm 2012 tại các điều 166, 167 có quy định về việc sử dụng lao động cao tuổi, theo đó, Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này( tuổi nghỉ hưu). Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của luật lao động. Nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

Bạn muốn được tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ với luật sư thông qua số điện thoại hotline:

Nội dung bài viết

1900 1900

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay