Điều kiện để xin giấy phép lao động cho giáo viên yoga

Câu hỏi:

Công ty tôi hoạt động về lĩnh vực cho thuê giáo viên Yoga. Vậy tôi muốn hỏi những điều kiện để xin giấy phép lao động cho giáo viên yoga nước ngoài vào Việt Nam hoạt động?

Trả lời : 

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP về điều kiện cấp giấy phép lao động bao gồm:

  1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
  2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
  3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
  5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài”.

Hoạt động cho thuê giáo viên yoga không phải là ngành nghề có điều kiện, do đó khi muốn tuyển dụng lao động nước ngoài làm giáo viên yoga làm việc tại Việt Nam phải tuân thủ các điều kiện đối với người nước ngoài xin giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, điều kiện để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài cụ thể là giáo viên Yoga của Công ty bạn thì phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Người lao động nước ngoài phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp bị mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Để xác định người nước ngoài có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc, người lao động phải có Giấy khám sức khỏe. Giấy khám sức khỏe có thể do cơ sở y tế nước ngoài hoặc bệnh viện tại Việt Nam cấp. Đối với Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi mang Việt Nam. Đối với trường hợp khám sức khỏe tại Việt Nam thì phải được thực hiện tại các bệnh viện đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe cho người nướ ngoài theo quy định của Bộ y tế (Giấy khám sức khỏe trong 06 tháng gần nhất).

– Có văn bản chứng minh là chuyên gia Yoga, để chứng minh là chuyên gia Yoga phải có một trong các giấy tờ sau:

+ Có văn bản xác nhận là chuyên gia Yoga của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;

+ Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương liên quan đến vị trí công việc và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với công việc là Giáo viên Yoga.

– Phải có văn bản xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền tại nước sở tại về việc người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự còn thời hạn của nước ngoài cung cấp và phải được hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có phiếu lý lịch tư pháp trong thời hạn 6 tháng do Việt Nam cấp.

– Phải có công văn chấp thuận về việc sử dụng lao động nước ngoài của Cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp công ty muốn tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải làm công văn bảo lãnh đề nghị Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố nơi Công ty có trụ sở chính giải trình đề nghị cho phép sử dụng lao động người nước ngoài. Thời gian đề nghị là trước ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày người lao động dự kiến bắt đầu làm việc.

Trên đây là toàn bộ điều kiện để xin giấy phép lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Trân Trọng !

>>Chi tiết xem thêm tại : Điều kiện – Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay