CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT KHI CHUNG SỔ HỒNG VỚI NGƯỜI KHÁC

Câu hỏi: Nhà tôi mua chung một mảnh đất với nhà hàng xóm, trên sổ hồng có ghi rõ diện tích đất của từng nhà. Vậy giờ tôi muốn bán phần diện tích đất của tôi cho người khác có được không?

Trả lời:

Trước hết Văn phòng luật sư Kết Nối xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Gia đình bạn có thể bán được phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của gia đình. Việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng được diễn ra như sau:

Việc hai hộ gia đình cùng nhau mua chung một thửa đất đồng nghĩa với việc họ đã cùng nhau xác lập quyền sở hữu chung đối với tài sản là quyền sử dụng thửa đất đó. Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ghi đầy đủ tên hai hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình được cấp một giấy hoặc hai gia đình có thể thỏa thuận chỉ cấp một giấy và trao giấy đó cho một hộ gia đình giữ theo quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

Vì hai hộ gia đình đã thỏa thuận về phần diện tích thuộc quyền sử dụng của mỗi gia đình nên trường hợp này được coi là tài sản thuộc sở hữu chung thep phần theo Điều 209 Bộ luật Dân sự năm 2015. Người sở hữu tài sản chung theo phần được quyền định đoạt phần tài sản thuộc sở hữu của mình. Khi đó những người còn lại có quyền sở hữu chung được quyền ưu tiên mua căn cứ Điều 218 Bộ luật Dân sự. Nghĩa là trường hợp này một hộ gia đình muốn chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất của riêng hộ gia đình mình mà hộ gia đình còn lại muốn mua thì phải bán cho hộ gia đình còn lại. Trường hợp hộ gia đình còn lại không có nhu cầu mua thì mới được chuyển nhượng cho người khác. Người mua mới khi đó sẽ tiếp tục là người sở hữu chung đối với thửa đất cùng với hộ gia đình còn lại.

Nếu hộ gia đình chuyển nhượng quyền sử dụng đất muốn người mua mới là người sở hữu riêng đối với tài sản thì trước khi chuyển nhượng cần yêu cầu chia tài sản chung. Nghĩa là thực hiện việc tách thửa đất theo diện tích mỗi gia đình, mỗi gia đình xác lập quyền sử dụng riêng đối với từng thửa đất và được cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất của riêng mình. Sau khi chia và tách thửa xong thì một hộ gia đình sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất của riêng mình cho người khác và người mua mới được sử dụng riêng thửa đất đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay