Chồng tự ý bán đất để tiêu sài cho bản thân mà không có sự đồng ý của vợ có được không?

Khách hàng đặt câu hỏi: Chồng có quyền ép vợ bán đất để lấy tiền tiêu sài cho bản thân hay không? Trường hợp nếu tôi không đồng ý thì chồng tôi có cách nào bán được không?

Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình thì việc định đoạt tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất phải được sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

Điều 35. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận.

2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;

b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;

c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”

Khi chuyển nhượng đất phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực với đầy đủ chữ ký của hai vợ chồng. Trên nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không bị ép buộc, tuân thủ quy định pháp luật. Nếu như bạn không đồng ý bán đất thì chồng bạn cũng không có quyền quyết định bán đất. Tuy nhiên, chồng bạn vẫn có thể khởi kiện chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân để toàn quyền quyết định bán phần đất mà chồng bạn được Tòa án chia. Nhưng thực tế, để giải quyết được chia tài sản chung vợ chồng cũng sẽ phải trải qua nhiều công đoạn từ Tòa án, thi hành án và mất rất nhiều thời gian để giải quyết. Tốt nhất trong trường hợp này các bên hòa giải tranh chấp đất đai hoặc bạn nên chủ động tính phương án tối ưu nhất nếu chồng bạn cương quyết chia tài sản chung vợ chồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay