BOM HÀNG ĐẶT ONLINE CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG KHÔNG?

Hiện nay, công nghệ càng ngày phát triền, nhiều người tin tưởng và mua bán trao đổi hàng hóa trên mạng. Đặc biệt, hiện tượng bom hàng từ đó diễn ra ngày càng nhiều. Vậy Bom hàng đặt online có phải bồi thường không?

Bom hàng là gì?

Bom hàng (hay còn gọi là bùng hàng) là cụm từ sử dụng để chỉ hành động đặt hàng nhưng không chịu nhận, với những biểu hiện phổ biến như shipper gọi điện không nghe máy hoặc có nghe nhưng thái độ khó chịu, kỳ kèo không chịu thanh toán đơn hàng, đòi trả hàng vì lý do vô lý…

Hành vi này vấn đề thường gặp khiến nhiều chủ shop online đau đầu. Bởi lẽ, hành động từ chối nhận hàng vừa ảnh hưởng đến độ uy tín của shop trong tỷ lệ giao hàng thành công, vừa khiến doanh thu sụt giảm mạnh.

Đặt hàng online có là giao dịch dân sự không?

Căn cứ theo Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về giao dịch dân sự như sau:

Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Đồng thời theo Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Theo đó, giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự và giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Như vậy, khi thực hiện việc đặt hàng online thì đồng nghĩa với việc đã phát sinh một giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử giữa người mua với người bán.

Bom hàng đã đặt online có phải bồi thường cho người bán không?

Như đã phân tích, khi thực hiện việc đặt hàng online theo các phương thức giao dịch điện tử nghĩa là đã có một giao dịch dân sự hay có thể hiểu là một hợp đồng được hình thành giữa người mua và người bán.

Do đó, căn cứ theo Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung của hợp đồng như sau:

Nội dung của hợp đồng

1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.

Theo đó, người bom hàng đã đặt online tức là đã vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng theo Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Như vậy, nếu người bom hàng mà gây thiệt hại thì có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra. Thiệt hại trong trường hợp này cụ thể là chi phí phát sinh do người mua không nhận hàng như: Chi phí kho bãi, bảo quản, vận chuyển hàng hóa… Người bán hàng online có thể khởi kiện đến Tòa án để được giải quyết và yêu cầu người bom hàng bồi thường thiệt hại đã gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay