AI CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

Kế toán trưởng nằm trong cơ cấu của loại hình Công ty Cổ phần. Để có thể bổ nhiệm vị trí quan trọng này thì pháp luật cũng đưa ra các quy định khá rõ ràng về thẩm quyền bổ nhiệm. Vậy Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng trong Công ty Cổ phần?

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán và tiến hành thực hiện các công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Kế toán trưởng là gì? Điều kiện trở thành kế toán trưởng của doanh nghiệp

Công ty có bắt buộc có kế toán trưởng không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì các doanh nghiệp, hợp tác xã phải tiến hành bố trí kế toán trưởng. Trường hợp đơn vị mình chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì phải thực hiện việc bố trí người phụ trách kế toán hoặc thực hiện việc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật về kế toán. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau khi kết thúc thời gian này thì đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. Tuy nhiên việc bố trí vị trí kế toán trưởng không bắt buộc đối với doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về việc hỗ trợ doanh nghiệp.

Như vậy có thể khẳng định rằng các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải có kế toán trưởng, ngoại trừ những doanh nghiệp có tính chất siêu nhỏ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bắt buộc mà doanh nghiệp không bố trí vị trí kế toán trưởng sẽ phải chịu phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo Điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập có quy định xử phạt đối với hành vi không bố trí kế toán trưởng.

Tiêu chuẩn để trở thành một kế toán trưởng là gì?

Căn cứ theo Điều 54 Luật Kế toán 2015 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, theo đó, Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

– Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Theo đó, để đảm nhiệm được vị trí kế toán trường thì cần phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán và phải đạt từ trình độ trung cấp trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Thẩm quyền bổ nhiệm Kế toán trưởng trong Công ty Cổ phần

Căn cứ Điều 50 Luật Kế toán 2015 có quy định về thẩm quyền bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng, theo đó, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

– Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo đúng quy định của Luật này.

– Bố trí người làm kế toán trưởng hoặc quyết định thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của Luật này; trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm trực tiếp về hậu quả của những sai phạm do mình gây ra; chịu trách nhiệm liên đới đối với những sai phạm do người khác gây ra nhưng thuộc trách nhiệm quản lý của mình.

– Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới.

Như vậy, về mặt quy định thì người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ có thẩm quyền bố trí người làm kế toán trưởng trong công ty. Theo đó,  cần xác định lại ai đang là người đại diện theo pháp luật của ai, vì theo quy định thì cả hai vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều có thể là người đại diện pháp luật của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay