Thông tin về các bất động sản được đưa vào kinh doanh được quy định như thế nào trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2014?

thành lập doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Kết Nối xin trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 6 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản theo các hình thức sau đây:

– Công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

– Công khai tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

– Công khai tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản.

Khởi kiện chia thừa kế có buộc phải hòa giải tại UBND xã/phường không?

Các nội dung thông tin phải công khai về bất động sản bao gồm:

– Loại bất động sản;

– Vị trí bất động sản;

– Quy mô của bất động sản;

– Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản;

– Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép cho thuê, bán mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

– Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư;

– Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

– Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản;

– Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Các quy định này của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay