THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ

Khí là loại chất cháy có mức độ nguy hiểm cháy, nổ cao. Chính vì vậy pháp luật quy định chặt chẽ về kinh doanh khí. Do đó, nếu muốn thành lập công ty kinh doanh khí phải thực hiện đúng các quy định và điều kiện theo Luật.

 1. Khí là gì?

Theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Khí là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén.

– Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.

– Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.

– Khí thiên nhiên nén là sản phẩm hydrocabon ở thể khí được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar), có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (viết tắt là CNG).

 1. Các điều kiện kinh doanh khí
 2. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

– Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.

– Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện trên còn phải có trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

 1. Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí

– Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Cơ sở sản xuất, chế biến khí được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;
 • Dây chuyền, máy, thiết bị đã được kiểm định theo quy định;
 • Có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân, tổ chức có phòng thử nghiệm đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

– Đối với thương nhân sản xuất, chế biến LNG ngoài các Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí trên phải có hệ thống bơm, nạp LNG để vận chuyển hoặc có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động hóa khí cung cấp cho khách hàng.

– Đối với thương nhân sản xuất, chế biến CNG ngoài các Điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí phải có trạm nén khí CNG.

 1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

– Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm:

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

– Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện là thương nhân thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy còn phải có trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

– Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

– Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện điều kiện là thương nhân thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

III. Các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

 1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

– Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay