TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP

Nhắc đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh, bạn có thể nhận thấy đây là một trong những phương thức nhận được nhiều sự quan tâm lựa chọn đối với các chủ thể có mong muốn dựa vào kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận. Vậy khi bước vào đầu tư thì bạn cần lưu ý những gì? Tài khoản vốn đầu tư ra sao?

Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là gì?

Dựa theo việc lựa chọn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam là trực tiếp hay gián tiếp mà nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành mở tài khoản vốn đầu tư tương ứng với hình thức đầu tư.

Đối với tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, tất cả những giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư theo hình thức gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện thông qua một tài khoản. Tài khoản này chính là tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mà nhà đầu tư nước ngoài đã mở tại ngân hàng được phép là ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh và hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Thông tư số  05/2014/TT-NHNN Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra định nghĩa:

““Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp” là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.”

Đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 05/2014/TT-NHNN quy định về đối tượng mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bao gồm:

– Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài là những đối tượng bao gồm người không cư trú là tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Việc xác định nhà đầu tư nước ngoài có cư trú tại Việt Nam hay không cần căn cứ theo điểm h, Khoản 2, Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối quy định người cư trú.

– Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, có thể hiểu hoạt động đầu tư gián tiếp bao gồm các hoạt động như sau:

+ Thực hiện góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam chưa được niêm yết và chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp đã đầu tư gián tiếp.

+ Thực hiện góp vốn, mua, bán cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường đăng ký giao dịch và thị trường chứng khoán niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp đã đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

+ Thực hiện mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Thực hiện mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam theo pháp luật.

+ Thực hiện ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo các quy định của pháp luật; ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

+ Thực hiện góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam về chứng khoán.

+ Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ mở tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp

Hồ sơ mở tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp tùy thuộc vào yêu cầu của từng ngân hàng mà nhà đầu tư nước ngoài tiến hành mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Nhưng thông thường, tài liệu mà nhà dầu tư nước ngoài cần cung cấp trong hoạt động này bao gồm:

– Bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp;

– Bản sao Điều lệ;

– Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật bao gồm: Hộ chiếu có hiệu lực hoặc căn cước công dân;

– Quyết định bổ nhiệm kế toán.

Lưu ý nguyên tắc khi mở tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp:

– Mọi hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Mọi giao dịch hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thông qua 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại 01 ngân hàng được phép theo quy định của pháp luật.

– Khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định tại Thông tư 05/2014/TT-NHNN, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán, các quy định hiện hành của pháp Iuật liên quan đến hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

– Số dư trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay