CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Mỗi doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục pháp lý đầu tiên là đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó phải thực hiện việc gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoặc tới Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh. Đây là thủ tục có vị trí quan trọng trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là gì?

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là việc doanh nghiệp đã tiến hành thủ tục đăng ký tiến hành việc thông báo công khai, minh bạch những nội dung đăng ký kinh doanh lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hoạt động công bố này là nghĩa vụ mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện khi thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh. Đây là một trong những hoạt động đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của tất cả các công ty, doanh nghiệp.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp nhằm mục đích giúp doanh nghiệp lưu giữ các thông tin đăng ký kinh doanh, theo dõi thay đổi đăng ký, các thông tin của doanh nghiệp sẽ được lưu giữ điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công bố thông tin tạo điều kiện hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền dễ dàng trong hoạt động quản lý, rà soát, thống kê hiệu quả, chính xác và nhanh chóng thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng như thế nào ? Quy trình thủ tục đăng ký

Quy định về nội dung công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020  và Điều 35 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

– Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Danh sách cổ đông sáng lập hoặc danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần.

– Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

– Việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp thì sẽ được hoàn trả phí này.

Lưu ý một số trường hợp không thuộc đối tượng phải công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp là những doanh nghiệp cập nhật lại thông tin đăng ký doanh nghiệp nhưng không làm thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Người có thẩm quyền nộp Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính tới Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể thực hiện việc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

– Ủy quyền cho cá nhân đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần có thêm Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không cần công chứng, chứng thực.

– Ủy quyền cho tổ chức đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

– Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích đăng ký doanh nghiệp thì nhân viên bưu chính phải nộp thêm bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh nhận được phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp sẽ tiến hành việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay